ให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

   ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง บริการให้เช่าเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเครื่องจักรของเราได้รับการดูแลและบำรุงรักษาเป็นอย่างดี จึงมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุด (มีเอกสาร ปจ.2) รองรับงานในหน่วยงานที่มีการควบคุมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (Safety) รวมถึงบุคลากรของเรามีประสบการณ์และะความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน พร้อมให้บริการทั้งแบบรายเดือนและรายวัน