ความเป็นมาของ ตรีทัช


• บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ 15 กันยายน 2547

• ก่อตั้งโดยการรวมตัวของวิศวกร สถาปนิก และทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

• ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท

• ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

     - โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ให้กับค่ายรถยนต์ต่างๆเช่น TOYOTA ,HONDA และ MERCEDES-BENZ กว่า 30 แห่ง

     - โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เช่น SB FURNITURE ,DHA สยามวาลา ,NATURGIFT ,FOODSTAR(น้ำดื่ม Dido) , น้ำมันพืชไทย และ CPF เป็นต้น

     - อาคารหน่วยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ , มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ,หน่วยงานศาลยุติธรรม ,สำนักงานเทศบาล เป็นต้น

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามั่นใจว่าเราสามารถทำงานก่อสร้างได้ทุกประเภทให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ ตรงเวลา มีคุณภาพ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


อัตราการเติบโตของบริษัท